Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας – Πτυχία

 

Οι φορείς που παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της γερμανικής γλώσσας είναι κυρίως τρεις το Goethe Institut, το Ελληνικό κράτος με το Κρατικό Πιστοποιητικό και το Palso (LAAS) Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών.

Επίπεδα γλωσσομάθειας

A1 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
A2 ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
B1 ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
B2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
C1 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
C2 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ