Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο.

 
 

Τικ - Τακ - Τόε
level 0 -- Ο υπολογιστής είναι εντελώς χαζός.
level 1 -- Ο υπολογιστής θα κάνει κάποια προσπάθεια.
level 2 -- Λίγο δύσκολο να κερδίσεις, μόνο αν παίξεις πρώτος.
level 3 -- Ο υπολογιστής δεν χάνει ποτέ.
 
 

Φιδάκι