Διευθύντρια σπουδών:

 

Ελένη Ματούση

Πτυχιούχος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Με πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα της εκπαίδευσης η διευθύντρια του κέντρου ξένων γλωσσών παρέχει συστηματική προετοιμασία για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας.

Είναι αυτονόητο πως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου είναι επιβεβλημένα και ενσωματωμένα στη μαθησιακή διαδικασία.